CoMaster en Me-doc

Inhoudelijke video’s voor co-assistenten en basisartsen over ouderengeneeskundige onderwerpen en meer

Samen met CoMaster hebben we een aantal video’s ontwikkeld, waar een deel van het onderwijs dat Me-doc geeft op een korte inzichtelijke manier wordt samengevat. Hieronder volgen de diverse video’s nadat ze gelanceerd zijn.

Op het Youtubekanaal van CoMaster vindt je meer video’s, bijvoorbeeld over de kindergeneeskunde

Het Geriatrisch Assessment

In deze video van CoMaster en Me-doc zien we het Geriatrisch Assessment, dit is het eerste thema van de ouderengeneeskunde.

  • Het geriatrisch assessment is de naam voor het uitgebreide onderzoek dat de specialist ouderengeneeskunde doet als hij een kwetsbare patiënt in kaart brengt.
  • Hiermee worden aandoeningen en problemen van kwetsbare ouderen geïnventariseerd middels anamnese, lichamelijk en zo nodig psychiatrisch en aanvullend onderzoek.
  • Het resulteert uiteindelijk in een behandelplan met persoonlijke behandeldoelen waarbij het SFMPC model wordt aangehouden.

Wil je deze informatie nog eens rustig nalezen? De overzichtskaart kun je hier downloaden.

Eerste Hulp bij Grensoverschrijdend Gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg komt vaak voort uit emoties. Soms uit zich dat in agressief gedrag naar hulpverleners, zoals schelden, intimideren, bedreigen of kleineren. In deze video van CoMaster en Me-doc en de bijbehorende overzichtskaart reiken we je een systematiek aan die hierbij behulpzaam kan zijn.

Het oefenen van deze systematiek is effectief bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk om de patiënt altijd de ruimte te geven om zijn eigen gedrag bij te stellen door de aangereikte stappen achtereenvolgens toe te passen. Als de patiënt een gevoelige snaar bij je heeft geraakt, negeer het dan niet!

De overzichtskaart met de tekst behorende bij deze video vind je hier. Meer informatie is ook te zien in een video met een bredere context van omgaan met emoties op de website van My-doc. Daar kun je ook het bijbehorende zakkaartje downloaden.

×